Thống kê Cầu lật liên tục Miền Bắc

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 14
 • 73

+ Biên độ 5 ngày:

 • 07
 • 24
 • 39
 • 52
 • 84
 • 90
 • 92

+ Biên độ 4 ngày:

 • 01
 • 02
 • 10
 • 12
 • 18
 • 21
 • 29
 • 30
 • 37
 • 63
 • 66
 • 70
 • 71
 • 72
 • 74
 • 76
 • 79
 • 80
 • 81
 • 86
 • 91
 • 94
 • 97

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.