Thống kê Cầu lật liên tục Miền Bắc

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 23

+ Biên độ 5 ngày:

 • 03
 • 05
 • 19
 • 64
 • 89

+ Biên độ 4 ngày:

 • 07
 • 12
 • 18
 • 21
 • 25
 • 28
 • 30
 • 33
 • 34
 • 37
 • 40
 • 41
 • 44
 • 45
 • 54
 • 55
 • 62
 • 65
 • 69
 • 75
 • 77
 • 84
 • 85
 • 90
 • 91
 • 96

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.