Thống kê Cầu lật liên tục Miền Bắc

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 03

+ Biên độ 5 ngày:

 • 34
 • 38
 • 66
 • 83

+ Biên độ 4 ngày:

 • 21
 • 26
 • 27
 • 30
 • 33
 • 36
 • 46
 • 53
 • 58
 • 59
 • 68
 • 71
 • 76
 • 79
 • 90
 • 92
 • 96

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.