Thống kê Cầu lật liên tục Miền Bắc

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 08
 • 68

+ Biên độ 5 ngày:

 • 04
 • 35
 • 52
 • 84

+ Biên độ 4 ngày:

 • 12
 • 14
 • 17
 • 22
 • 42
 • 46
 • 48
 • 50
 • 51
 • 53
 • 54
 • 64
 • 66
 • 69
 • 70
 • 78
 • 90
 • 92
 • 95
 • 97

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.