Thống kê Cầu lật liên tục Miền Bắc

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

+ Biên độ 5 ngày:

 • 06
 • 18
 • 25
 • 28
 • 69
 • 71
 • 89

+ Biên độ 4 ngày:

 • 13
 • 16
 • 19
 • 21
 • 31
 • 32
 • 35
 • 41
 • 44
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 73
 • 84
 • 86
 • 88
 • 91
 • 97
 • 98
 • 99

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.