Thống kê Cầu lật liên tục Miền Bắc

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 06

+ Biên độ 5 ngày:

 • 49
 • 52
 • 59
 • 91

+ Biên độ 4 ngày:

 • 03
 • 18
 • 23
 • 31
 • 32
 • 33
 • 36
 • 41
 • 43
 • 46
 • 50
 • 53
 • 55
 • 58
 • 73
 • 83
 • 85
 • 95
 • 96
 • 97

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.