Thống kê Cầu lật liên tục Miền Bắc

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 15
 • 73

+ Biên độ 5 ngày:

 • 63
 • 65
 • 79
 • 84
 • 87
 • 95

+ Biên độ 4 ngày:

 • 04
 • 14
 • 19
 • 23
 • 25
 • 27
 • 28
 • 36
 • 38
 • 55
 • 56
 • 57
 • 64
 • 68
 • 69
 • 71
 • 76
 • 78
 • 81
 • 94
 • 98

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.