Thống kê Cầu lật liên tục Miền Bắc

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 09
 • 28

+ Biên độ 5 ngày:

 • 49
 • 73
 • 74
 • 78
 • 79

+ Biên độ 4 ngày:

 • 00
 • 07
 • 08
 • 11
 • 15
 • 30
 • 41
 • 42
 • 44
 • 46
 • 48
 • 53
 • 58
 • 59
 • 62
 • 69
 • 71
 • 76
 • 81
 • 82
 • 91
 • 94
 • 96
 • 99

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.