Trang chủ » Trực tiếp

Trực tiếp

Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Nam

Đếm ngược:

Giờ
Phút
Giây

Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Trung

Đếm ngược:

Giờ
Phút
Giây

Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Bắc

Đếm ngược:

Giờ
Phút
Giây

KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Trung

Phú Yên ThừaThiênHuế
G8 63 07
G7 763 687
G6
3563
4454
5625
6025
0588
7640
G5 5052 9536
G4
57526
82978
27989
27779
29219
50532
12769
53243
13157
51911
64784
40275
32621
95348
G3
81536
32264
34728
06822
G2 97335 75309
G1 61854 53085
DB 946170 644064
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 7;9;
1 9; 1;
2 5;6; 1;2;5;8;
3 2;5;6; 6;
4 3;8;
5 2;4;4; 7;
6 3;3;3;4;9; 4;
7 8;9; 5;
8 9; 4;5;7;8;
9

kết quả trực tiếp xổ số miền bắc (kqxsmb)

G.ĐB 11609
G.1 38670
G.2 75749 86248
G.3 01162 58433 67727
51232 94072 30268
G.4 2752 3870 5919 6155
G.5 1928 5396 5001
6818 0261 1009
G.6 747 489 116
G.7 34 31 71 00
Đầu
Lô tô
0 1;9; 9;
1 6;8;9;
2 7;8;
3 1;2;3;4;
4 7;8;9;
5 2;5;
6 1;2;8;
7 1;2;
8 9;
9 6;
Đuôi Lô tô
7;7; 0
3;6;7; 1
3;5;6;7; 2
3; 3
3; 4
5; 5
1;9; 6
2;4; 7
1;2;4;6; 8
1;4;8; 9

KQXSMB - Xổ số miền Bắc

G.ĐB 24640
G.1 45261
G.2 28113 58334
G.3 67474 16929 59008
69755 58832 99823
G.4 4593 1833 4313 1612
G.5 5822 2237 7310
9461 9056 4393
G.6 518 407 906
G.7 23 78 70 15
Đầu
Lô tô
0 6;7;8;
1 2;3;3;5;8;
2 2;3;3;9;
3 2;3;4;7;
4
5 5;6;
6 1;1;
7 4;8;
8
9 3;3;
Đuôi Lô tô
1;4; 7; 0
6;6; 1
1;2;3; 2
1;1;2;2;3;9;9; 3
3;7; 4
1;5; 5
5; 6
3; 7
1;7; 8
2; 9

KQSXMT - Kết quả sổ xố Miền Trung

Khánh Hòa Kon Tum
G8 67 84
G7 599 281
G6
0667
2215
7344
9161
7993
1353
G5 4963 8016
G4
41987
83885
93385
58033
93865
41498
51545
56031
92857
82028
44999
28775
16578
12399
G3
33955
86893
42282
74314
G2 22635 77429
G1 54783 27643
DB 848313 818869
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0
1 3; 5; 4;6;
2 8;9;
3 3;5; 1;
4 4;5; 3;
5 5; 3;7;
6 3;5;7;7; 1;9;
7 5;8;
8 3;5;5;7; 1;2;4;
9 3;8;9; 3;9;9;

KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Nam

G8
tructiep
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9