Mở thưởng hôm nay

SOI CẦU Tỉnh Gia Lai Thứ 6 ngày 14/05/2021

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 02
 • 03
 • 17
 • 28
 • 46
 • 47
 • 59
 • 67
 • 72
 • 76
 • 87
 • 99

+ Biên độ 5 ngày:

 • 27
 • 31
 • 78

+ Biên độ 4 ngày:

 • 02
 • 03
 • 17
 • 28
 • 46
 • 47
 • 59
 • 67
 • 72
 • 76
 • 87
 • 99

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.