Mở thưởng hôm nay

SOI CẦU Tỉnh Gia Lai Thứ 6 ngày 03/07/2020

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 04
 • 12
 • 14
 • 18
 • 24
 • 36
 • 49
 • 62

+ Biên độ 5 ngày:

 • 03
 • 26
 • 30
 • 48

+ Biên độ 4 ngày:

 • 04
 • 12
 • 14
 • 18
 • 24
 • 36
 • 49
 • 62

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.