Mở thưởng hôm nay

SOI CẦU Tỉnh Gia Lai Thứ 6 ngày 27/11/2020

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 01
 • 03
 • 12
 • 13
 • 14
 • 20
 • 30
 • 31
 • 33
 • 35
 • 37
 • 38
 • 44
 • 46
 • 48
 • 53
 • 55
 • 58
 • 64
 • 68
 • 79
 • 80
 • 86

+ Biên độ 5 ngày:

 • 02
 • 08
 • 32
 • 34
 • 56
 • 88

+ Biên độ 4 ngày:

 • 01
 • 03
 • 12
 • 13
 • 14
 • 20
 • 30
 • 31
 • 33
 • 35
 • 37
 • 38
 • 44
 • 46
 • 48
 • 53
 • 55
 • 58
 • 64
 • 68
 • 79
 • 80
 • 86

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.