Mở thưởng hôm nay

SOI CẦU Tỉnh Bình Định Thứ 5 ngày 08/06/2023

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 01
 • 06
 • 16
 • 23
 • 24
 • 26
 • 27
 • 32
 • 36
 • 38
 • 53
 • 54
 • 56
 • 62
 • 63
 • 64
 • 67
 • 96
 • 99

+ Biên độ 5 ngày:

 • 12
 • 21
 • 29
 • 39
 • 46
 • 47
 • 69
 • 77

+ Biên độ 4 ngày:

 • 01
 • 06
 • 16
 • 23
 • 24
 • 26
 • 27
 • 32
 • 36
 • 38
 • 53
 • 54
 • 56
 • 62
 • 63
 • 64
 • 67
 • 96
 • 99

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.