Mở thưởng hôm nay

SOI CẦU Tỉnh Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 25/06/2022

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 05
 • 16
 • 24
 • 36
 • 47
 • 49
 • 67
 • 80
 • 88
 • 94
 • 99

+ Biên độ 5 ngày:

 • 08
 • 12
 • 14
 • 26
 • 69
 • 79

+ Biên độ 4 ngày:

 • 05
 • 16
 • 24
 • 36
 • 47
 • 49
 • 67
 • 80
 • 88
 • 94
 • 99

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.