Mở thưởng hôm nay

SOI CẦU Tỉnh Khánh Hòa Thứ 4 ngày 23/09/2020

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 09
 • 13
 • 16
 • 22
 • 27
 • 28
 • 29
 • 31
 • 34
 • 36
 • 37
 • 44
 • 46
 • 47
 • 49
 • 58
 • 64
 • 72
 • 77
 • 78
 • 79

+ Biên độ 5 ngày:

 • 45

+ Biên độ 4 ngày:

 • 09
 • 13
 • 16
 • 22
 • 27
 • 28
 • 29
 • 31
 • 34
 • 36
 • 37
 • 44
 • 46
 • 47
 • 49
 • 58
 • 64
 • 72
 • 77
 • 78
 • 79

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.