Mở thưởng hôm nay

SOI CẦU Tỉnh Khánh Hòa Thứ 4 ngày 26/01/2022

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 03
 • 06
 • 12
 • 16
 • 19
 • 23
 • 24
 • 29
 • 30
 • 32
 • 39
 • 43
 • 49
 • 56
 • 58
 • 66
 • 69
 • 92
 • 93
 • 97

+ Biên độ 5 ngày:

 • 34
 • 79

+ Biên độ 4 ngày:

 • 03
 • 06
 • 12
 • 16
 • 19
 • 23
 • 24
 • 29
 • 30
 • 32
 • 39
 • 43
 • 49
 • 56
 • 58
 • 66
 • 69
 • 92
 • 93
 • 97

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.