Mở thưởng hôm nay

SOI CẦU Tỉnh Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 20/04/2024

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 16
 • 18
 • 25
 • 26
 • 29
 • 46
 • 49
 • 56
 • 57
 • 63
 • 95
 • 99

+ Biên độ 5 ngày:

 • 36
 • 79

+ Biên độ 4 ngày:

 • 16
 • 18
 • 25
 • 26
 • 29
 • 46
 • 49
 • 56
 • 57
 • 63
 • 95
 • 99

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.