SOI CẦU Tỉnh Cần Thơ Thứ 4 ngày 26/01/2022

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 01
 • 03
 • 07
 • 09
 • 13
 • 19
 • 28
 • 35
 • 37
 • 39
 • 41
 • 45
 • 49
 • 68
 • 73

+ Biên độ 5 ngày:

 • 04
 • 05
 • 06
 • 14
 • 16
 • 34
 • 46
 • 98

+ Biên độ 4 ngày:

 • 01
 • 03
 • 07
 • 09
 • 13
 • 19
 • 28
 • 35
 • 37
 • 39
 • 41
 • 45
 • 49
 • 68
 • 73

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.