SOI CẦU Tỉnh Bình Dương Thứ 6 ngày 03/07/2020

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 00
 • 04
 • 24
 • 28
 • 29
 • 32
 • 34
 • 36
 • 37
 • 38
 • 43
 • 69
 • 93
 • 97

+ Biên độ 5 ngày:

 • 09
 • 22
 • 23
 • 27
 • 39

+ Biên độ 4 ngày:

 • 00
 • 04
 • 24
 • 28
 • 29
 • 32
 • 34
 • 36
 • 37
 • 38
 • 43
 • 69
 • 93
 • 97

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.