SOI CẦU Tỉnh Cà Mau Thứ 2 ngày 30/01/2023

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 08
 • 11
 • 18
 • 25
 • 35
 • 45
 • 48
 • 55
 • 65
 • 68
 • 69
 • 75
 • 82
 • 86

+ Biên độ 5 ngày:

 • 16
 • 17
 • 27
 • 28
 • 56
 • 57
 • 72

+ Biên độ 4 ngày:

 • 08
 • 11
 • 18
 • 25
 • 35
 • 45
 • 48
 • 55
 • 65
 • 68
 • 69
 • 75
 • 82
 • 86

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.