SOI CẦU Tỉnh An Giang Thứ 5 ngày 08/06/2023

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 01
 • 04
 • 05
 • 13
 • 16
 • 19
 • 37
 • 39
 • 40
 • 41
 • 45
 • 47
 • 48
 • 56
 • 61
 • 69
 • 89

+ Biên độ 5 ngày:

 • 14
 • 23
 • 32
 • 34
 • 43
 • 79

+ Biên độ 4 ngày:

 • 01
 • 04
 • 05
 • 13
 • 16
 • 19
 • 37
 • 39
 • 40
 • 41
 • 45
 • 47
 • 48
 • 56
 • 61
 • 69
 • 89

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.