SOI CẦU Tỉnh An Giang Thứ 5 ngày 13/05/2021

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 04
 • 06
 • 08
 • 13
 • 17
 • 26
 • 36
 • 37
 • 46
 • 50
 • 59
 • 61
 • 63
 • 66
 • 67
 • 68
 • 71
 • 76
 • 77
 • 86
 • 90
 • 95

+ Biên độ 5 ngày:

 • 07
 • 16

+ Biên độ 4 ngày:

 • 04
 • 06
 • 08
 • 13
 • 17
 • 26
 • 36
 • 37
 • 46
 • 50
 • 59
 • 61
 • 63
 • 66
 • 67
 • 68
 • 71
 • 76
 • 77
 • 86
 • 90
 • 95

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.