SOI CẦU Tỉnh Bình Dương Thứ 6 ngày 30/09/2022

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 07
 • 13
 • 23
 • 24
 • 25
 • 28
 • 29
 • 33
 • 34
 • 35
 • 38
 • 43
 • 45
 • 46
 • 48
 • 81
 • 82
 • 93
 • 98

+ Biên độ 5 ngày:

 • 18
 • 22
 • 89

+ Biên độ 4 ngày:

 • 07
 • 13
 • 23
 • 24
 • 25
 • 28
 • 29
 • 33
 • 34
 • 35
 • 38
 • 43
 • 45
 • 46
 • 48
 • 81
 • 82
 • 93
 • 98

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.