SOI CẦU Tỉnh Bạc Liêu Thứ 3 ngày 03/08/2021

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 03
 • 05
 • 06
 • 09
 • 12
 • 14
 • 15
 • 17
 • 23
 • 24
 • 25
 • 27
 • 29
 • 35
 • 41
 • 47
 • 49
 • 57
 • 60
 • 65
 • 71
 • 74
 • 75

+ Biên độ 5 ngày:

 • 56
 • 77

+ Biên độ 4 ngày:

 • 03
 • 05
 • 06
 • 09
 • 12
 • 14
 • 15
 • 17
 • 23
 • 24
 • 25
 • 27
 • 29
 • 35
 • 41
 • 47
 • 49
 • 57
 • 60
 • 65
 • 71
 • 74
 • 75

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.