SOI CẦU Tỉnh Cần Thơ Thứ 4 ngày 23/09/2020

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 04
 • 11
 • 12
 • 14
 • 16
 • 17
 • 24
 • 29
 • 38
 • 58
 • 79
 • 86
 • 88
 • 89
 • 90
 • 98

+ Biên độ 5 ngày:

 • 09
 • 23
 • 68
 • 69

+ Biên độ 4 ngày:

 • 04
 • 11
 • 12
 • 14
 • 16
 • 17
 • 24
 • 29
 • 38
 • 58
 • 79
 • 86
 • 88
 • 89
 • 90
 • 98

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.