SOI CẦU Tỉnh An Giang Thứ 5 ngày 21/01/2021

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 01
 • 03
 • 13
 • 17
 • 19
 • 25
 • 26
 • 28
 • 39
 • 47
 • 53
 • 56
 • 70
 • 71
 • 78

+ Biên độ 5 ngày:

 • 02
 • 35

+ Biên độ 4 ngày:

 • 01
 • 03
 • 13
 • 17
 • 19
 • 25
 • 26
 • 28
 • 39
 • 47
 • 53
 • 56
 • 70
 • 71
 • 78

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.