SOI CẦU Tỉnh Cần Thơ Thứ 4 ngày 22/05/2024

Thống kê lô tô ngày hôm nay

+ Biên độ 6 ngày:

 • 06
 • 09
 • 14
 • 22
 • 24
 • 29
 • 35
 • 36
 • 45
 • 53
 • 55
 • 57
 • 59
 • 66
 • 67
 • 85
 • 95

+ Biên độ 5 ngày:

 • 52
 • 58

+ Biên độ 4 ngày:

 • 06
 • 09
 • 14
 • 22
 • 24
 • 29
 • 35
 • 36
 • 45
 • 53
 • 55
 • 57
 • 59
 • 66
 • 67
 • 85
 • 95

+ Biên độ 3 ngày:

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể.
* Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.